ข้อความวิ่ง

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ยินดีต้อนรับทุกท่าน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๐๒ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๕ ไร่ ๔๖ ตารางวาเดิมชื่อ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ต.ช.ด.สงเคราะห์มีพลฯแก้ว เยาวนาถและพลฯบัวธี วังทองเป็นครูสอนครั้งแรก ปี พ.ศ.๒๕๐๕ กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนมาเป็นโรงเรียนประชาบาล และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์” แต่งตั้งให้นายสำเร็จ ศรีอินทร์มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่งตั้งให้นายสง กล้าใจมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบัน นายลมัย พวงเพ็ชรเป็นผู้บริหารโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น