ข้อความวิ่ง

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ยินดีต้อนรับทุกท่าน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 โรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีวิถีพอเพียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น