ข้อความวิ่ง

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ยินดีต้อนรับทุกท่าน

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๕ ไร่ ๔๖ ตารางวามีเขตพื้นที่บริการ ๒ หมู่บ้าน บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ ๓ และ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๙ ปรัชญาของโรงเรียน คาราวะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง สีประจำโรงเรียน คือเหลือง-แดง พุทธภาษิตของโรงเรีีีีีีีีีีีีีีียน "คารวตา วินโย มตฺตญฺญุตา" คาราวะ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น